Hotline đặt mua máy in bill, máy quét mã vạch: 0906799838 info@dantrisoft.com

Tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý được áp dụng ở phần mềm

Đây là quy trình quản lý chuẩn cho mô hình quản lý kinh doanh chuyên nghiệp của phần mềm Dân Trí Soft, nên đọc trước khi sử dụng.
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM BÁN HÀNG FREE DÂN TRÍ SOFT

Bộ máy tính tiền dành cho cửa hàng, shop và quán được Dân Trí Soft cung cấp, lắp đặt toàn quốc

QUY TRÌNH 6 BƯỚC QUẢN LÝ VỚI DANTRISOFT
Để tiếp cận nhanh với phần mềm Dân Trí Soft bạn chỉ cần nắm rõ quy trình 6 bước quản lý ở trên (click vào ảnh để xem full màn hình) thì việc học & áp dụng phần mềm sẽ rất nhanh:
Bước 1: Khởi tạo hệ thống >> Bước 2: Thiết lập danh mục >> Bước 3: Bán hàng tính tiền & báo cáo doanh thu >> Bước 4: Quản lý kho hàng >> Bước 5: Quản lý thu chi, công nợ >> Bước 6: Quản lý thẻ VIP tích điểm và chương trình khuyến mãi.

TRẢI NGHIỆM DÙNG THỬ DÂN TRÍ SOFT ONLINE
Truy cập website https://dantrisoft.online/
Mã gian hàng: banlebansi
Tên đăng nhập: demo - Mật khẩu: demo

Khai báo ban đầu để sử dụng chung

Khai báo Danh mục
- Danh mục hàng hóa, giá bán, giá vốn...
- Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
- Danh mục kho hàng, đơn vị tính.
- Danh mục chi phí.
- Danh mục ngân hàng...

Khai báo Hệ thống
- Khai báo thông tin cửa hàng: tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại..., những thông tin để in ra hóa đơn.
- Khai báo thông tin tài khoản nhân viên.
- Thiết lập hệ thống phân quyền sử dụng phần mềm...

4 bước quản lý cửa hàng riêng lẻ & 1 bước quản lý quản lý chuỗi với Dân Trí Soft

Phần 1: Kho hàng có 3 chức năng chính gồm: nhập kho - xuất - chuyển kho và báo cáo tồn kho, giá vốn.

Phần 2: Bán hàng và doanh thu: nghiệp vụ bán hàng, tính tiền, in bill và báo cáo doanh thu.

Phần 3 (đang cập nhật): Thu chi: các nghiệp vụ liên quan đến thu chi tiền như thu công nợ phải thu của khách hàng, chi trả tiền nhà cung cấp, các chi phí cho vận hành và hệ thống báo cáo chi phí, báo cáo kết quả kinh doanh lãi/lỗ.

Phần 4 (đang cập nhật): Khuyến mãi - thẻ VIP: quản lý thông tin thẻ VIP (thẻ thành viên) tích điểm, đổi điểm, lịch sử mua hàng của khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mãi theo giá trị hóa đơn, theo hàng hóa hoàn toàn tự động trên hệ thống.

Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software