Hotline đặt mua máy in bill, máy quét mã vạch: 0906799838 info@dantrisoft.com

Khai báo hàng hóa có đa đơn vị tính (lon - lốc - thùng)

Một hàng hóa bán ra có nhiều đơn vị tính như lon, lốc, thùng hay như cái, vỉ, hộp, thùng hay cái, ri, lốc... được gọi là quản lý và bán hàng đa theo đơn vị tính. Đa đơn vị tính có bảng giá bán theo đặc thù, ví dụ một lon giá 5 ngàn, còn một lốc 6 lon có giá bán là 29.000 đồng chứ không phải = 6 lon * 5 ngàn = 30 ngàn như cách tính của các phần mềm không có tính năng này. Bài này sẽ hướng dẫn cách để quản lý và bán hàng đa đơn vị tính.
Khai báo hàng hóa đa đơn vị tính: Truy cập phần mềm vào Danh mục >> Hàng hóa >> Khai báo thông tin hàng hóa >> nhấn tab Đa đơn vị tính để định nghĩa và khai báo đa đơn vị tính.
Khai báo hàng hóa đa đơn vị tính

Chú ý:
- Với hàng hóa có mã vạch (barcode) do nhà sản xuất cho in trên bao bì thì thông thường mã barcode của đơn vị tính cơ bản (đơn vị bán ra nhỏ nhất ví dụ chai, lon) và barcode của đơn vị tính lớn hơn (ví dụ là thùng) là 2 mã khác nhau, do đó để quét barcode thuận tiện thì ta sử dụng hệ thống mã đó để khai báo.
- Trường hợp không khai báo mã barcode cho đơn vị tính bội số thì phần mềm mặc định khởi tạo mã barcode mới theo nguyên tắc mã hàng đơn vị tính cơ bản-mã đơn vị tính bộ số (mahangDVTcoban-madonvitinhboiso).

Xem, sửa, xóa hàng hóa đa đơn vị tính: Vào Danh mục >> Hàng hóa để xem danh sách hàng hóa, danh sách hàng hóa chỉ thể hiện đơn vị tính cơ bản. Những hàng hóa có dấu (*) ở cột DVT là món hàng thể hiện đa đơn vị tính, nhấn nút Sửa để chỉnh sửa các đa đơn vị tính.
Hàng hóa có dấu (*) ở cột ĐVT là hàng hóa đa đơn vị tính


QUẢN LÝ & BÁN HÀNG ĐA ĐƠN VỊ TÍNH


Để được hỗ trợ sử dụng phần mềm tốt hơn, hãy tham dự vào cộng đồng người sử dụng phần mềm miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft tại group www.facebook.com/groups/SME.Software